Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1 - Giriş
İşbu kullanıcı sözleşmesi ve 5kere.com sitesinde yer alan diğer tüm kurallar, Web Sitesinin kullanılmasına yönelik şart ve koşulları belirlemektedir. Kullanıcıların ilan verirken ya da Hizmet Veren olarak sisteme katılırken işbu Sözleşmedeki şart ve koşulları onayladığı veya Siteden yararlanmaya başladığı anda işbu Sözleşmeyi taahhüt ettiği kabul edilir. Viveka, sistemin güvenle ilerleyebilmesini sağlama ve ileride doğacak teknik aksaklıklara karşın işbu Sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler gerekmesi halinde mail yoluyla kullanıcılara bildirilecektir.

Madde 2 - Tanımlar
İşbu Sözleşmede;
a) "Viveka" VİVEKA Yazılım Bilişim Teknolojileri Endüstriyel Ürün İmalat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ni,
b) "Web Sitesi" http://5kere.com internet sitesini,
c) "Kullanıcı" herhangi bir sebeple web sitesinden verdiği hizmetlerden yaralanan kişi veya kurumları,
d) "Üye" siteye işbu Sözleşmeyi kabul etmek koşuluyla kaydolan ve kendisine şifre verilen kişi veya kurumları,
e) "Hizmet Alan" Web Sitesi üzerinden ilan veren gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı'yı,
g)"Hizmet Veren" Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden profil oluşturan ve teklif veren gerçek ya da tüzel kişi Kullanıcı'yı,
h) "Sözleşme" işbu Sözleşmeyi ifade eder.

Madde 3 - Süre
Gerekli kimlik bilgilerinin tarafınızdan siteye girilmesi ve bir şifre almanızla üyelik işlemi tamamlanır. İşbu Sözleşme siteden yararlanan tüm kullanıcılar için geçerlidir.

Madde 4 - Hizmetler ve Kapsam
Viveka, kullanıcılara kendileri oluşturdukları ürün ve hizmet talebi bilgilerinin, işbu Sözleşme çerçevesinde Web Sitesi'nde yayınlanmasını sağlar. Web Sitesi yalnızca bir platformdur, Viveka sitede yer alan hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
Viveka, Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin gerçekliği, kalitesi veya güvenliği hakkında herhangi bir beyan, garanti ve taahhütte bulunmamaktadır.

Madde 5 - Kullanım Şartları
Üyelik Sistemi
• Web Sitesi'ne üyelik ücretsizdir. Üyenin şifresinin belirlenmesi ve korunması kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı, özenle korunmalıdır. Üye’nin sahip olduğu kullanıcı adı ve şifresi başkasına devredilemez. Üyenin hesabından kendi hatası sebebiyle yapılan kötü niyetli hareketlerden üye sorumludur. Viveka, üyenin hatası sebebiyle ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
• Üye, profilini oluştururken verdiği isim, telefon, email adresi gibi her türlü bilginin doğruluğundan sorumludur. Viveka bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekten sorumlu değildir. Bu bilgilerin yanlışlığından dolayı çıkabilecek bütün problemlerin sorumluluğu ilgili Üye’ye aittir.
İlan Vermek
• 18 yaşını geçmiş ve temyiz kudretini haiz her kullanıcı Web Sitesi'ndeki formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurarak ilan verebilir.
• İlanın içeriğinde, istenen ürüne ilişkin bilgiler (ürünün kalitesi, rengi, ölçüleri vb.) açık bir şekilde belirtilmeli ve eksiksiz doldurulmalıdır. Verilen ilandaki her türlü içerik işbu Sözleşme'nin şartlarına uygun olmalıdır.
• Viveka ilanı kendi denetiminden geçirdikten ve uygun olduğundan emin olduktan sonra yayımlar fakat içeriğin sorumluluğu Üye'ye aittir.
Hizmet Veren Profili Oluşturma
• 18 yaşını geçmiş ve temyiz kudretini haiz her kullanıcı Web Sitesi'ndeki kayıt formunu doğru ve eksiksiz şekilde doldurarak işbu Sözleşme ve Üye Hizmet Veren Sözleşmesi'ni onaylayıp belirtilen koşullara uygun olarak Hizmet Veren profili oluşturabilir.
• Hizmet Veren profili oluşturmak için isim, marka, iletişim bilgisi, vergi numarası gibi kayıt formunda istenen bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Hizmet Veren'in ilgili hizmeti verebileceğini kanıtlayan ek belge ve referanslar kayıt aşamasında teslim edilmelidir.
• Hizmet Veren'in tüm hak ve yükümlülükleri kayıt aşamasında onaylaması gereken Üye Hizmet Veren Sözleşmesi'nde detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Hizmet sonucu hizmet alana ulaştırılması gereken fatura fiş gibi evrakların iletiminin sorumluluğu Hizmet Veren'e aittir.
Teklif Verme
• Hizmet Veren kendisine gönderilen ilan için Web Sitesi üzerinden teklif vererek ürünü belirtilen fiyata yapacağını belirtir. Hizmet Alan tarafından kendisine en uygun teklif seçilir ve kabul edilir. Verilen teklifler Hizmet Veren tarafından belirtilen süre boyunca bağlayıcıdır. Teklifin belirtilen zamandan önce geri çekilmesi durumundan Viveka sorumlu değildir. Hizmet Veren'in teklifinin Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi aralarında bağlayıcı yasal bir anlaşılma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren'in ürün hakkında detaylı inceleme yapması üzerine fiyat değişikliği yapılabilir, fakat anlaşma ancak tarafların yeni fiyatı kabul etmesi durumunda güncellenir.
• Üzerinde anlaşmaya varılan teklifle ilgili her türlü değişiklik Web Sitesi üzerinden yapılmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen bir ilana ilişkin olarak, Viveka'ya bildirilmeksizin aracılık ücreti ödememek için anlaşma yapıldığının tespit edilmesi durumunda, Viveka aracılık ücretini almaya hak kazanır ve söz konusu ücret Hizmet Veren tarafından Viveka'ya ödenir.
Hizmet Veren Profili, İlan ve Tekliflerin İçeriği
Hizmet Veren profili, ilan ve teklifler herhangi üçüncü bir kişi ya da kurumun telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet ve diğer haklarını ihlal etmemelidir. Yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmemeli, genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr, müstehcen veya taciz edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici içerik barındırmamalıdır. Virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir. Zararlı içerik oluşturulması durumunda Viveka sorumluluk almamaktadır. İçeriğin sorumluluğu Hizmet Alan ve Hizmet Veren'e aittir.
Ödeme
Hizmet Alanlar, ödemeyi Web Sitesi'ndeki online ödeme sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı kullanarak yapabilirler. Online ödeme sistemi ile yapılan ödemelerde kartın sahibi dışında bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması durumunda 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Ödeme sonrasında düzenlenmesi gereken fiş fatura gibi belgelerin temini Hizmet Veren'in sorumluluğudur. Viveka yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin komisyon ödemelerinin fiş ve faturalarını Hizmet Veren'e ulaştırmakla yükümlüdür.
Hizmetlerin ilgili Hizmet Alan'a eksik veya kusurlu ulaşması ya da hiç ulaşmaması durumunda ücretin iadesi yapılabilir.

Hizmet Bedeli İadesi
• Hizmet Alan ilgili ürünün belirtilen sürede eline ulaşmaması durumunda Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sözleşme'nin iptaline dair bilginin yazılı olarak iletisim@5kere.com adresine bildirilmesi gereklidir.
• Hizmet Bedeli'nin iadesi Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli Viveka'dan talep edilemez. Viveka yalnızca ilgili ödeme kuruluşuna Hizmet Bedelinin iadesi ile ilgili talimat vermekle yükümlüdür.
• Viveka Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında ödeme koşulları, hizmet iptal, indirim veya iade gibi konularda çıkabilecek anlaşmazlıklarda sorumluluk kabul etmemektedir.
Hizmet Sorumluluğu
• Viveka'nın, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki teklif, kabul, anlaşma ve ödeme aşamalarında sorumluluk kabul etmemektedir. Viveka Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında mutlak anlaşma sağlanacağını ve verilen hizmetin istenilen kalitede olacağını garanti edemez. Gerekli araştırmayı yapma sorumluluğu Hizmet Alan'a aittir.
• Viveka'nın, Hizmet Verenler'in çalışma kalitesini denetlemesi söz konusu değildir. Kullanıcılardan gelen yorumlar çerçevesinde iyi yorumlar alan Üreticiler Viveka tarafından öne çıkarılabilir fakat bu durum Viveka'nın söz konusu Üreticilerin çalışmalarının kalitesini garanti ettiği anlamına gelmez.
• Viveka Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki hiçbir ilişkiden sorumlu olmayıp 3. kişi ve kurumların görebileceği zararın sorumluluğunu almamaktadır.
• Viveka sisteme kayıt olan Kullanıcıların bilgilerinin ilgili Hizmet Alan ve Hizmet Verenlerle paylaşılmasından doğabilecek hiçbir problemin sorumluluğunu kabul etmemektedir. Bu bilgilerin reklam, pazarlama ve kişisel amaçlarla kullanılmasından doğabilecek zarar ve anlaşmazlıkların sorumluluğu taraflara aittir. Bu bilgilerin paylaşımı ve 3. şahıslarca kullanılması durumunda Viveka sorumluluk kabul etmemektedir.
• Viveka verilen hizmetin beklentiyi karşılaması, ürünlerin zamanında ulaşması, kalitesi, hatalı olmaması gibi konularda garanti taahhüt etmez. Viveka bu gibi sorunların oluşmaması için azami çabayı gösterecektir fakat oluşabilecek sorunlardan Hizmet Veren sorumludur.
Hizmet Alan'ın Yükümlülükleri
• Hizmet Alan'ın işbu Sözleşme'nin şartlarına uymaması sebebiyle oluşabilecek her türlü cezai ve hukuki sorundan Hizmet Alan sorumludur.
• Hizmet Alan ilana gelen teklilerden yalnızca birini kabul edebilir. Hizmet Alan bu teklifi kabul etmekle Hizmet Veren ile arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığını ve hizmet verildiği takdirde söz konusu ücreti ödeyeceğini kabul eder.
• Hizmet Alan Web Sitesi üzerinden anlaşılan bir ilan için başka kanallardan Hizmet Veren ile iletişime geçip komisyon ödemeden ya da daha düşük bir ücrete hizmeti alamaz.
• Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı Sözleşmede, Viveka'nın hiçbir şekilde Sözleşme'nin tarafı olmadığını kabul eder.
• Hizmet Alan Web Sitesi'ne verdiği bilgilerin güncelliğinden ve bilgilerin güncel olmaması nedeniyle çıkabilecek her türlü sorundan kendisi sorumludur.
• Hizmet Alan, hizmete ilişkin tüm vergilerden, Viveka'nın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
Viveka’ya Verilen Yetkiler
• Viveka, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, 5kere.com’un kullanımı için Viveka’ya herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler. Bu nedenle Viveka, sistemin durdurulması veya askıya alınması durumunda herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
• Viveka veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların kredi kartı il çevrimiçi ödeme yapma imkanını geçici bir süre için askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu durumda Viveka’nın Kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
• Viveka, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri hakkına sahiptir. Viveka, söz konusu bilgileri kullanarak demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir ve bu raporları paylaşabilir. Bu işlemler Viveka’nın gizlilik politikası ve hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
• Viveka Kullanıcıların promosyonlar ile yeni hizmet, projeler veya haberler konusunda e-posta yolu ile bilgilendirme yapabilir. Kullanıcılar bu ayarı Web Sitesi üzerinden iptal edebilir ya da mail listesinden çıkma amacıyla iletisim@5kere.com adresine yazılı bildirimde bulunabilirler.
• Kullanıcılardan Hizmet Veren’le ilgili gelen yorum ve değerlendirmeler, Viveka tarafından yapılacak gerekli onay ve düzeltmeler sonrasında tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Viveka’nın söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Viveka, önceden haber vererek ya da vermeden Web Sitesini’nin tamamını veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirme ve sonlandırma hakkını saklı tutar.
• Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Viveka dilediği zaman kendi inisiyatifini kullanarak belirli kullanıcıların Web Sitesi’ne erişimlerini engelleyebilir.
• Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Viveka tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
• Viveka hizmetlerinin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.
• Viveka, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, telefon numarasını ve diğer bilgilerini doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçları kullanabilir.
• Viveka, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermeksizin Üyeleri Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üyeliği askıya alabilir.

Madde 6 - Tüm Kullanıcılara İlişkin Genel Hak ve Yükümlülükler
Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

Web Sitesi İçeriği

• Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde Viveka, Web Sitesinin kesintisiz ve güvenli şekilde çalışacağını taahhüt etmez ve Web Sitesinden indirilen herhangi bir içeriğin virüs veya zararlı içerik barındırmadığını garanti etmez.

Sorumluluk Sınırlamaları

• Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, Viveka, Web Sitesi Kullanıcılarının, 3. şahısların ve reklam verenlerin uygunsuz davranış ve içeriklerinden sorumlu değildir.

• Viveka, kendisine ait bilgisayar ağına ve ağdaki mevcut veri tabanına yapılabilecek saldırılardan korunma amaçlı makul tedbirler almaktadır. Söz konusu bir saldırı durumunda Kullanıcı bilgilerinin kötü niyetli şahısların eline geçmesi durumunda Viveka sorumluluk kabul etmez.

• Viveka Kullanıcı bilgilerinin 3. şahısların eline geçmesi sonucu oluşabilecek doğrudan ve dolaylı, maddi veya manevi hiçbir zarardan ve söz konusu problemden doğabilecek ödeme aksaklıklarından sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

• Web Sitesi aracılığıyla yayınlanan fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen yazar sorumludur. Viveka,

(i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğunu veya faydasını garanti etmez,

(ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenliğini tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

• Web Sitesi Viveka kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Viveka, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

• Viveka, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu kişilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan;

• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• ‘Spam’ iletimi içeren;

• Yanıltıcı bilgiyi teşvik eden;

• Yasadışı faaliyetleri veya tehtid edici, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsana teşvik eden;

• Yasaklı sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren;

• 18 yaşının altındaki bireyler istismar eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

• Kanun dışı amaçlarla bilgi talep eden;

• Önceden yazılı onayımız olmadan reklam veya satışlar içeren;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kötüye kullanan;

• Üçüncü şahısların fikri ve sınai haklarını ihlal eden;

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.


Madde 7 - Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

• İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

• Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Caglayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.Madde 8 - Delil Sözleşmesi
Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Viveka’nın ticari defter ve kayıtları ile Viveka sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.Madde 9 - Sözleşme'nin İhlali ve Feshi
Kullanıcıların işbu Sözleşme'nin hükümlerine aykırı davranması durumunda Viveka'nın ve 3. şahışların görebileceği herhangi bir zarardan Kullanıcı sorumludur. Sözleşme'nin ihlali tespit edildiği takdirde Viveka Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşme taraflar tarafından diledikleri zaman sona erdirilebilir. Sözleşme'nin feshi durumunda tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.Madde 10 - Yürürlük
İşbu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Viveka tarafından Kullanıcılara yeni bir Sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte olacaktır.